Hoofdlijnen van keuren

Bij een grondige eenmalige keuring nemen onze all round installatietechnici letterlijk alles door wat zich op, rond of aan uw technisch installaties bevindt. De installaties worden binnenste buiten gekeerd, zodat u erop aan kunt dat alles is gezien:

 • Alle installaties – van wandcontactdoos, water kleppen tot gasinstallatie – worden doorgemeten en getest op veiligheid en functioneren. In alle installaties speuren onze technische medewerkers naar lekkages; ze controleren ook alle bevestigingspunten.
 • Bij elektra checken wij overal de aarde, het noodstopcircuit en aardlekschakelaars.
 • Bij gas wordt gekeken naar het functioneren van de afsluiter, de gasdichtheid en leeftijd van de bunzenbrander slangen.
 • Bij water kunt u een testrapport legionella verwachten; nooddouches, oogdouches en keerkleppen worden zorgvuldig getest.
 • Afzuiging van installaties en de effecten daarvan op de andere ruimten nemen wij door.
 • Tot aan de afvoer gaan onze technici: ook de afvoersnelheid en stankafsluiters worden bekeken.

U vindt alle meetresulaten in het keuringsrapport. Hiermee bent u perfect op de hoogte van de stand van uw installaties en technisch meubilair.

Normen & richtlijnen

B4 keurt op basis van de volgende normen en richtlijnen:

 • NEN 1010 Elektrotechnische laagspanningsinstallaties
 • NEN 1078 Gasinstallaties tot 500 mbar
 • NEN 1006 Algemene Voorschriften voor leidingwaterinstallaties (AVWI-2002)
 • NEN 3140 Bedrijfsvoering elektrotechnische installaties Arbowet
 • NPR 4500 voor correcte plaatsing