Montessori College Nijmegen

De verhuizing was perfect geregisseerd

“Het Montessori College Nijmegen is verhuisd naar zijn prachtige nieuwbouw “De Beuk”, een nieuwe plek voor alle leerlingen van vmbo-t, havo en vwo. Het meubilair en het Nawis systeem in de technieklokalen is van de oude locatie verhuisd naar de nieuwbouw. B4 heeft deze verhuizing geregisseerd. Voor de nieuwbouw hebben zij de bestektekening voor de technieklokalen opgesteld en de installateur aangestuurd. In een gesprek met Sjef Martens – Directeur ICT, Facilitair en Organisatie –  en Gerard Cuijten – Adviseur Nieuwbouw – horen we hoe zij de samenwerking met B4 hebben ervaren.

“We hebben in B4 een leverancier gevonden die een sparringspartner bleek en wist hoe ons te ontzorgen. Ze hebben meegedacht hoe de eisen van de leraren, leerlingen en management te vertalen naar het klaslokaal. Verder hebben we tijdens dit project gezien dat B4 de specifieke kennis in huis heeft van de veiligheidseisen voor een schoolinrichting. De installatie, inrichting en veiligheidsnormen zijn hier anders dan bij een kantoor of industrie gebouw. Hier werken kinderen. B4 heeft fouten in de installatie tijdig geconstateerd en gecorrigeerd”, aldus Sjef Martens.

De kennis van B4 heeft ons veel geld bespaard

‘We hebben vaak geleund op de kennis van B4, hun inbreng was enorm belangrijk. Voor ons heeft het betrekken van B4 ruim voorafgaand aan de bouw, een winst opgeleverd in het traject.  Als we dit niet hadden gedaan, waren er veel zaken fout gelopen. En het contact bleef prettig gedurende het hele traject. Het is prettige samenwerken met deze Brabanders.”, zegt Gerard Cuijten met een lach op zijn gezicht.

Ook maatwerk nodig?

Neem contact met ons op en samen helpen wij u met de klaslokaal inrichting.